Kontraktsforlengelse for nylig utvidede Golden Energy Offshore Services

Kontraktsforlengelse for nylig utvidede Golden Energy Offshore Services

Share this with friends!

Golden Energy Services meldte tidligere denne måneden om enighet om kjøp av fire PSV-er og én SSV for 94 millioner dollar, og at Oaktree har utøvd warrants som gjør dem til største eier i selskapet. Nå melder selskapet om kontraktsforlengelse for Energy Empress med en dagrate på 18 500 USD. Kontrakten er med samme selskap som før, og er på seks måneder, hvor det er opsjon på ytterligere seks måneder.

– Vi er glade for at vår høye utnyttelsesgrad vedvarer inn i tredje kvartal, og det på gode rater. Vi har lenge vært optimistiske til offshoremarkedet, og nå ser vi at det tiltar i styrke. Vi er svært positive til tiden fremover, og vi er svært godt rigget til å ri en offshorebølge som vi tror vil vare lenge, sier Per Ivar Fagervoll, administrerende direktør i GoldenEnergy Offshore Services.

Energy Empress har en breakeven-kostnad på 13 500dollar, og den forlengede kontrakten er på en dagrate på 18 500 dollar.

Golden Energy har nylig gjennomført en investering som transformerer selskapet til et moderne offshoreselskap, med en ny og miljøvennlig flåte, og senker flåtens gjennomsnittsalder til 7,9 år.  Det gjør selskapet i stand til å gripe markedsmuligheter i både olje og gass, offshore og fornybarmarkedene.

– Vi skal fortsette å ekspandere og søke flere muligheter i markedet – og virkelig bli en aktør å regne med i offshoremarkedet fremover, sier Fagervoll.

More information about this vessel

General information
Vessel type:
Built by:
Port of registry:
Build year:
Design:
Break horse power:
Call sign:
IMO number:

Please feel free to contact us if you need any further information.

Per Ivar Fagervoll
Chief Executive Officer